HABERLER

DİVAN TUTANAĞI  

        İzmir Numismatik Derneği’nin  7. genel kurulu 17/01/2009 tarihinde dernek merkezinde 30 üyenin katılımıyla gerçekleşmiştir.Saygı duruşunun ardından divan kurulunun oluşturulmasına  geçilmiştir.
        Divan başkanlığına GÜÇLÜ KAYRAL, yazmanlıklara M. ESAT SARAÇOĞLU ve UFUK TALAY seçilmiştir.
-         Çalışma raporu GÜÇLÜ KAYRAL tarafından okundu.
-         Denetleme kurulu raporu GÜÇLÜ KAYRAL tarafından okundu.
-         Bilançonun okunmasına gerek olmadığı belirtildi.
-         Yönetim ve denetim kurulları ibrası oybirliği ile kabul edildi.
-         Üye aidatlarının tespiti için yönetim kuruluna oybirliğiyle yetki verildi.
-        
Yönetim ve denetim kurulları seçimine geçildi.
-         Yönetim kurulu için 12 aday, denetim kurulu için 6 aday önerildi.
-         Oylamadan önce BOZARSLAN SÖNMEZ ve KAMİL ERON söz aldılar.Üye sayısının artmasını,        aktivitelerin artmasını, aylık toplantıların yapılmasını belirttiler.
-         Oy pusulaları dağıtıldı ve oylamaya geçildi.
-         MESUT YILMAZ ve ÜSTÜN EREK sayım kuruluna seçildi.
-         Oyların sayımına geçildi. 30 oy çıktı.

 Yönetim Kurulu adayları: Alınan oylar:
GÜÇLÜ KAYRAL 20
KAMİL ERON  19
ÜSTÜN EREK 17
BOZARSLAN YILMAZ 17
ORHAN SÜMER 16
ŞÜKRET SİRKECİOĞLU 16
UFUK TALAY 15
TOLGA KOMAN 9
A. ÖZKAN ARIKANTÜRK 9
İBRAHİM ÇAPKAN 7
ÖNCEL ÇAYIRLI 3
AHMET CAN UYSAL 0
Denetim Kurulu adayları: Alınan oylar:
NEZİH BEKAT 23
ÜNAL ÇINAR  17
M.TARIK KUNTER 14
VELİ UCA 13
YAŞAR ÖZARSLAN 12
H.TACETTİN UZUNOĞLU 5

      Bu sonuçlara göre GÜÇLÜ KAYRAL, KAMİL ERON, ÜSTÜN EREK ve BOZARSLAN YILMAZ’ın Yönetim Kurulu üyelikleri kesinleşti. 5. üyelik için ŞÜKRET SİRKECİOĞLU ve ORHAN SÜMER eşit oy aldıklarından ŞÜKRET SİRKECİOĞLU üyelikten çekildi. ORHAN SÜMER 5. asil üye oldu. ŞÜKRET SİRKECİOĞLU, UFUK TALAY, TOLGA KOMAN, A. ÖZKAN ARIKAN ve İBRAHİM ÇAPKAN yedek üye seçildiler.  

      Denetim kurulu asil üyeliğine NEZİH BEKAT, ÜNAL ÇINAR, M. TARIK KUNTER, yedek üyeliklerine VELİ UCA, YAŞAR ÖZARSLAN, H. TACETTİN UZUNOĞLU seçildiler.  

            Dilek ve temennilere geçildi.
-        
KAMİL ERON söz aldı. Yönetimde asil yedek ayrımının yalnız imza yetkisinde olduğunu ve toplantıların ortak yapılmasının daha uygun olacağını söyledi.
-         Ayda bir gün eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılması görüşüldü.
-         ÖZKAN ARIKANTÜRK söz aldı. Derneğin koleksiyonculara bilgi verici ve yol gösterici rol oynamasını beklediğini söyledi.
-         Yeni üyelerin ve özellikle gençlerin konuya ilgi duymasını sağlamak ve mevcut koleksiyonların ve koleksiyonerliğin yeni nesillere aktarılması amaçlandı.
-         Anonim bir öneri geldi. Hanın girişine dernek tabelası asılması istendi.
-         İSMAİL FAHRETTİN GÖKALP söz aldı. Özellikle okullara yönelik tanıtım çalışmaları yapılmasını istedi.
-         Okullarda numismatik derneği ve numismatik ile ilgili eğitim, tanıtımların yapılması ve bu konuda standart cd lerin hazırlanması görüşüldü.
-         ÖZKAN ARIKANTÜRK giriş aidatı ve yıllık aidatın 40- TL olmasını önerdi, ÜSTÜN EREK öneriye katıldı.
-         YAŞAR ÖZARSLAN söz aldı. Derneğe bilgisayar alınmasını önerdi.
-         İletişimin arttırılması gerek mail gerekse telefonların dernek sitesine işlenmesi görüşüldü.

     Başka bir temenni olmadığı için başkan tarafından oturum kapatıldı.

BAŞKAN YAZMAN YAZMAN
GÜÇLÜ KAYRAL M. ESAT SARAÇOĞLU UFUK TALAY

                                                                

                               

  

ANA SAYFA